YOU ARE HERE :   Adsl VNPT Ưu Đãi Dành Cho Y tế Khu Vực Hà Nội

Khuyến mãi lắp đặt adsl vnpt áp dụng cho ngành Y Tế tại Hà Nội

Khuyến mãi lắp đặt adsl vnpt áp dụng cho ngành Y Tế tại Hà Nội

Kể từ 15/9, VNPT Hà Nội sẽ áp dụng nhiều chính sách ưu đãi về dịch vụ VT-CNTT đối với các cơ sở và CBCNV ngành Y tế.
Theo đó, khách hàng là các cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức thuộc ngành Y tế tham gia chương trình sẽ được hưởng ưu đãi từ 10% đến 50% cước sử dụng các dịch vụ như: Điện thoại cố định, di …

Đọc tiếp »

Khuyến mãi lắp đặt adsl vnpt áp dụng cho ngành Y Tế tại Hà Nội

Khuyến mãi lắp đặt adsl vnpt áp dụng cho ngành Y Tế tại Hà Nội

Kể từ 15/9, VNPT Hà Nội sẽ áp dụng nhiều chính sách ưu đãi về dịch vụ VT-CNTT đối với các cơ sở và CBCNV ngành Y tế.
Theo đó, khách hàng là các cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức thuộc ngành Y tế …

Đọc tiếp »