Phí hòa mạng mới Điện thoại cố định tại Hà Nội

Điện thoại cố định VNPT tại Hà Nội với đầu số 043.xxx.xxxx  , 048.xxx.xxxx là thiết bị không thể thiếu đối với các doanh nghiệp, tổ chức , cá nhân hoạt động tại Hà Nội.  Dịch vụ điện thoại cố định nội hạt là dịch vụ mà liên lạc được thiết lập thông qua mạng điện thoại công cộng giữa các thiết bị đầu cuối hoặc giữa thiết bị đầu cuối với thiết bị truy nhập mạng dịch vụ trong cùng một phạm vi (vùng cước) nội hạt.

cước đấu nối hòa mạng điện thoại cố định vnpt

Cước phí sử dụng dịch vụ điện thoại xem tại : http://www.dangkyvnpt.com/gia-cuoc-dien-thoai-co-dinh-vnpt-tai-ha-noi.html
Chú ý:
+ Nếu lắp Điện thoại và ADSL VNPT đồng thời thì bao gồm tiền hòa mạng điện thoại mới và ADSL VNPT trên đường điện thoại( tùy thuộc vào phí lắp ADSL VNPT trên đường điện thoại thời điểm đó).